Vrijwilligerswerking bij Dienstencentrum De Kouter

Voor een dienstencentrum is de inzet van vrijwilligers van groot belang.

Door vrijwilligers in te schakelen, kunnen activiteiten in Dienstencentrum De Kouter tegen democratische prijzen aangeboden worden.
Daarnaast kunnen jonge senioren die meewerken in het dienstencentrum, de organisatoren attent maken op de noden en wensen die leven bij hun leeftijdsgenoten.
De inbreng van vrijwilligers is onmisbaar geworden!
Iedereen die wil helpen om het Dienstencentrum De Kouter verder uit te bouwen, is dan ook bijzonder welkom!

Je kan in Dienstencentrum De Kouter ingeschakeld worden in het cafetaria, het dorpsrestaurant, als lesgever, in de fietsbrigade om boekjes rond te brengen, als begeleider van activiteiten…
Maar bovenal zijn we op zoek naar chauffeurs voor de minder mobielen centrale. Rij je graag mensen naar familie, dokter of naar de winkel en maak je graag een babbeltje? Echt, iets voor jou dan!

Als vrijwilliger bepaal je zelf welke inzet je wil doen en hoeveel tijd of welke dag(en) je aan vrijwilligerswerk wil en kan besteden.

Voor meer inlichtingen en kandidaatstelling kan je terecht bij de medewerkers van Dienstencentrum De Kouter.

Vrijwilligersvervoer (grote weergave)

Praktisch

LCP