Brandweer betalen met bancontact

Vanaf nu kan je de brandweer betalen via bancontact. Als de brandweer moet uitrukken voor een niet-dringende interventie, zoals het verwijderen van een wespennest, kan je die interventie ter plekke meteen cash betalen. Vanaf 1 juli is de hulpverleningszone Zuid-West Limburg (brandweer en ziekenwagen) btw-plichtig. Dat heeft gevolgen voor de tarieven van de zone.

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 %. De zoneraad keurde hiervoor een aanpassing van het retributiereglement goed.

Op dit moment gelden voor wespenverdelgingen de volgende tarieven:

  • € 30 voor normale verdelging
  • € 60 voor verdelging in het weekend op vraag van de melder
  • Internetgebruikers kunnen een wespennest melden via het e-loket: https://www.zuidwestlimburg.be/e-loket/ of rechtstreeks via het meldformulier: www.zuidwestlimburg.be/wespen
  • Blijkt na de melding dat de verdelging door de brandweer niet meer nodig is (bv. omdat het om bijen of hommels gaat, omdat het nest al verdelgd is, …) dan mogen mensen dat ‘afmelden’ via de wespenlijn T 011 24 88 01

Op de pagina “Wat kost de brandweer?” kan je altijd de meest recente info vinden.

Betalen met kaart mogelijk

In de loop van de zomermaanden zullen de interventieploegen ook beschikken over een draagbare betaalterminal. Op die manier kan je de brandweer voor een wespenverdelging meteen contant betalen met je bankkaart. Dat betekent dat je daarna geen factuur meer krijgt. Gebruiksgemak voor de betaler en minder papierwerk voor de administratieve diensten van de zone. 

Meer info

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg: www.zuidwestlimburg.be
Facebook (@BrandweerZWL), op Twitter (@BrandweerZWL).

info (grote weergave)

Praktisch

LCP