MOS - subsidie

Milieuzorg op School (MOS) is een onderwijsproject met aandacht voor afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school. MOS ondersteunt scholen om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken en leerlingen op te voeden tot milieubewuste burgers. MOS–scholen kunnen jaarlijks een subsidie ontvangen van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Een subsidie kan verleend worden aan scholen die deelnemen aan het MOS-project van de Vlaamse overheid. Alléén de vestiging van een basisschool gelegen op het grondgebied van Alken komt voor de subsidie in aanmerking. De scholen moeten de MOS-milieubeleidsovereenkomst ondertekend hebben en moeten beschikken over een MOS-werkgroep.

Subsidiebedrag

De gemeentelijke subsidie bedraagt €125 per school en € 1,5 per leerling. Het aantal leerlingen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 januari van het lopende werkjaar.  De subsidie bedraagt nooit meer dan het bedrag van de gedane kosten.   

Hoe krijgt uw school de subsidie?

Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar het gemeentebestuur samen met de gevraagde documenten voor 30 november van het lopende werkjaar. De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt op basis van het bezorgde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.

MOS (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP