Belasting op inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - directe inning.

De gemeente Alken is lid van Limburg.NET en gaf de intercommunale haar beheers- en reglementeringsrechten inzake afvalbeheer, de afvalverwijdering en afvalverwerking. 

Hierbij werd voor de meeste aangesloten gemeenten een uniform stelsel van heffingen voor het ophalen en verwerking van afvalstoffen met inbegrip van het stelsel van de directe inning ingevoerd. Het is een heffing door Limburg.NET in de vorm van een kohierbelasting.

Foto huisvuilzakken (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP