Belasting op inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - directe inning.

De gemeente Alken is lid van Limburg.NET en gaf de intercommunale haar beheers- en reglementeringsrechten inzake afvalbeheer, de afvalverwijdering en afvalverwerking. 

Hierbij werd voor de meeste aangesloten gemeenten een uniform stelsel van heffingen voor het ophalen en verwerking van afvalstoffen met inbegrip van het stelsel van de directe inning ingevoerd. Het is een heffing door Limburg.NET in de vorm van een kohierbelasting.

Op 20 februari 2020 keurde de gemeenteraad het belastingreglement hieromtrent goed.

Op 26 november 2020 werd het reglement van de gemeenteraad van 20 februari 2020 aangepast.

Je vindt alle tarieven en het gewijzigde reglement in het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit.

Foto huisvuilzakken (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP