Pictogram voor vochtige doekjes

Vochtige doekjes worden massaal door het toilet gespoeld maar vaak zijn ze daar niet geschikt voor en veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen.

Drie miljoen euro per jaar, dat is het bedrag dat Belgische waterzuiveraars spenderen aan het ontstoppen en herstellen van pompen die vastzitten door het samenklitten van vochtige doekjes. Om nog maar te zwijgen van de ecologische schade in de waterloop wanneer ongezuiverd afvalwater moet overstorten doordat de pompen hun werk niet naar behoren kunnen doen. Maar ook in de particuliere leidingen veroorzaken ze verstoppingen waardoor je vaker een ruimer moet inschakelen.

Koninklijk Besluit

Om de consument beter te informeren, trad er op 1 juli 2016 een Koninklijk Besluit in voege waarin een aantal testen worden omschreven die de snelheid meten waaraan de doekjes desintegreren en biologisch afbreken. Slaagt een product niet voor een van de testen, dan moet het een pictogram vermelden dat aangeeft dat het niet mag doorgespoeld worden. Er geldt nog wel een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en bestaande voorraden mogen verkocht worden, maar alleszins zal de consument het pictogram vanaf volgende zomer stelselmatig zien verschijnen in de winkelrekken.

Logo niet doorspoelbare vochtige doekjes (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP