Oproep Prijs Willy Van Heers 2021

De prijs Willy Van Heers (W. VH.) werd in het leven geroepen uit erkentelijkheid voor de heer Willy Van Heers. Hij was de oprichter en bezieler van de bibliotheek van Alken. Gedurende zijn hele leven heeft hij zich actief ingezet voor de boekerij/bibliotheek in haar verschillende vormen en aanpassingen door de jaren heen. Zijn volgehouden engagement en vrijwilligerswerk gebeurden steeds met discretie en bescheidenheid.

De prijs Willy Van Heers is een initiatief van de gemeentelijke raad van bestuur van de bibliotheek van Alken.

Het betreft een tweejaarlijkse prijs en deze kan maar éénmalig aan iemand toegekend worden. De prijs wordt toegekend aan een persoon (niet aan een vereniging of organisatie). De betreffende persoon maakt zich in Alken verdienstelijk aan de volgende criteria :

  • Actief zijn in het vrijwilligerswerk in Alken.
  • Geen beperking tot één maatschappelijk domein (zowel cultureel, sociaal, artistiek, sportief, …).
  • ‘Bescheiden en duurzame inzet’ (achter de schermen) van de vrijwilliger.

Ken je iemand die aan deze criteria voldoet en wil je graag deze verdienstelijke vrijwilliger in de bloemetjes zetten? Bezorg je kandidatuur dan uiterlijk tegen 1 september 2021 aan de openbare bibliotheek van Alken in een gesloten omslag.

Willy Van Heers (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP