Opcentiemen op onroerende voorheffing van het gewest

De taakstelling en de financiering van de provincies werden gewijzigd.

Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten uit de onroerende voorheffing voor de gemeenten gelijk blijven, moeten de gemeentelijke opcentiemen herberekend worden.

Voor de gemeente Alken betekent dit 1.350:1,588 = 850,1259 = afgerond 850 opcentiemen.

Voor het aanslagjaar 2018 en 2019 worden er door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst , ten behoeve van de gemeente Alken, 850 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Vlag van het Vlaamse gewest (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP