Vrijwilligersvervoer - Anders Mobiel Limburg

In 2003 werd Anders Mobiel Limburg (AML) opgericht. OCMW-Alken is samen met de OCMW’s van Diepenbeek, Hasselt, Zonhoven, Lummen, Kortessem, Herk-de-Stad, Wellen, Beringen, Leopoldsburg en St.-Truiden in deze interlokale vereniging gestapt. De gemeentes van AML organiseren het vervoer van minder mobiele personen op een uniforme manier en streven naar een grensoverschrijdende werking tussen de gemeentes.
Verder organiseert het OCMW-Alken samen met AML vorming voor de chauffeurs en is er een jaarlijkse uitstap met de vrijwilligers.

Doel

De dienst vrijwilligersvervoer is een vervoerssysteem voor mensen die om één of andere reden geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Concreet gaat het om het vervoer van bejaarden, mindervaliden en zieken naar de dokter, naar vrienden en naar het ziekenhuis.
De vrijwilligers ontvangen voor hun onkosten een vergoeding.
De chauffeur en inzittenden zijn automatisch verzekerd indien de regeling via het OCMW gebeurt.

Vervoer met personenauto

15 vrijwillige chauffeurs staan voor je klaar.

 • De aanvraag voor vervoer doe je minstens twee werkdagen vóór de rit bij het dienstencentrum van het OCMW. Het is niet toegelaten om een rit rechtstreeks aan te vragen bij de chauffeur. Het vervoer is dan niet  verzekerd.                                                                                

             T 011 59 06 70 of E Mieke Vandenneste

Welke gegevens dienen bij de aanvraag te worden meegedeeld

 • Naam, telefoonnummer.
 • Datum van de rit.
 • Adres van ophaling, adres van bestemming en eventuele tussenbestemmingen.
 • Uur van ophalen heenrit en uur van ophalen terugrit, indien mogelijk.
 • Aantal te vervoeren personen , leden en begeleiders.
 • Gebruik van rollator, kruk …
 • Doel of bestemming van de rit: bezoek arts, culturele uitstap, kapper …

Opvolging

Na een ritaanvraag gaat de MMC op zoek naar een gepaste chauffeur. De gebruiker krijgt steeds een bevestiging van de rit of een bericht als de rit niet kan doorgaan.

Annulatie

 • Annulatie door AML.

Soms gebeurt het dat er geen chauffeur beschikbaar is om een rit uit te voeren, ondanks alle inspanningen van de AML. De AML kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De AML zal de gebruiker steeds tijdig verwittigen wanneer een rit niet kan gereden worden en er kan dan samen gezocht worden naar een andere oplossing.

 • Annulatie door de gebruiker.

Indien een gebruiker een geplande rit wil afzeggen moet de AML 24 uur voor het tijdstip van de geplande rit verwittigd worden. De AML zal de chauffeur op de hoogte brengen van de annulatie. Bij een tijdige annulatie wordt geen vergoeding aangerekend.

Onkosten

 • De chauffeur krijgt een vergoeding van € 0,35  per km. Deze kilometervergoeding begint te tellen vanaf het vertrek bij zijn woonplaats en eindigt bij zijn thuiskomst.
 • De gebruiker betaalt de eventuele parkeertickets.
 • De chauffeur wordt betaald bij het einde van de rit. De gebruiker krijgt een afschrift van het aantal kilometers en de hieraan verbonden onkosten. Het dubbel wordt door de chauffeur aan het OCMW bezorgd ter controle.
 • Gebruikers kunnen enkel naar de aangevraagde bestemming gebracht worden. Tijdens de rit kunnen er dus geen extra bestemmingen aan de chauffeur gevraagd worden (=niet verzekerd).

Vervoer met de minibus

Het OCMW heeft ook een minibus met rolstoellift ter beschikking voor rolstoelgebruikers van Alken.
Deze bus kan tijdens bepaalde uren ingezet worden voor mindermobielenvervoer.

 • Het tarief bedraagt  € 0,35 per km en een vergoeding voor de chauffeur van € 6,20 per rit.
 • De gebruiker betaalt eventuele parkeertickets.
 • De rekening van het busvervoer wordt niet rechtstreeks aan de chauffeur betaald. Het OCMW stuurt een factuur naar de gebruiker.

Het busje wordt, wanneer het niet gebruikt wordt voor OCMW-activiteiten of dienstverlening, aan Alkense verenigingen van senioren, zieken, mindervaliden of achtergestelde groepen verhuurd voor occasionele activiteiten. Het busje wordt steeds uitgeleend met een beschikbare vrijwillige chauffeur van het OCMW. Enkel het busje huren is niet mogelijk.

man vervoert rolstoelgebruikster (grote weergave)

Praktisch

OCMW Thuisdiensten

OCMW-Alken
Papenakkerstraat 5
3570 Alken

Tel.011 59 99 36
Fax011 59 29 55
E-mail Visitekaartje
LCP