Alken pesticidenvrij

Sinds januari 2015 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod voor het gebruik van sproeistoffen op het openbaar domein.

Waarom

Pesticiden zijn vaak schadelijk voor mens en milieu op korte en lange termijn.

Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen terecht of ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo de watervoorraden. Daarom bouwt Vlaanderen al jarenlang het gebruik van pesticiden af door steeds strengere regels op te leggen. Ook onze gemeente stelde zich in regel met deze wetgeving en stimuleert de Alkenaren om mee te doen.

Hoe

Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt: onkruid wordt bestreden met bosmaaiers, branders, borstelmachines en schoffels.

Gevolgen

Sproeistoffen werden gebruikt voordat er effectief onkruid zichtbaar was. Voortaan kan het onkruid enkel nog bestreden worden als het er effectief is.

Dat heeft zo z’n gevolgen: hier en daar zal er “ongewenst groen” te zien zijn.

Trottoirs en bermen

Trottoirs en bermen zijn openbaar domein. Ook als het onderhoud ervan door de bewoners gebeurt, moet dit pesticidenvrij.

Het gemeentebestuur gaat voor een pesticidenvrij milieu en wil ook de Alkenaren hiervoor stimuleren!

Neem eens een kijkje op www.vmm.be/zonderisgezonder. Hier vind je meer tips om zonder pesticiden je tuin te onderhouden.

campagne pesticidenvrij (grote weergave)

Praktisch

LCP