Laat jouw riolering keuren!

Bouwen of verbouwen?

Wordt jouw woning binnenkort aangesloten op de openbare riolering, een gracht of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA)?
Of heb je je afvoer voor hemel- en afvalwater opgesplitst? Denk eraan dat je een keuring privéwaterafvoer moet laten uitvoeren door een door Vlario erkende keurder.

Op 8 april 2011 heeft de Vlaamse regering het ‘Algemeen Waterverkoopreglement’ ingevoerd. Dat legt de regels vast voor onder meer de levering van drinkwater, de sanering van afvalwater en de afvoer van regenwater. Het Algemeen Waterverkoopreglement streeft naar een eenvormige aanpak van de verschillende watermaatschappijen en rioolbeheerders.
Ook jij moet je aan bepaalde regels houden en moet het systeem van afvoer van afval- en hemelwater laten keuren.

Wanneer is een keuring verplicht?

De keuring is verplicht bij

  • Nieuwbouw of grote verbouwingen.
  • Aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (individuele behandeling van afvalwater).
  • Een belangrijke wijziging van de privéwaterafvoer.

Wat wordt er gekeurd?    

De keurder controleert

  • De correcte scheiding van het private afval- en hemelwatercircuit.
  • Of de toestellen (bad, toilet, ...) correct zijn aangesloten op de circuits.
  • De aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put, ...
  • De afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes.
  • De infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Opgelet!

De keuring doet geen uitspraak over de afvoercapaciteit van jouw privéwaterafvoer.

Wanneer en waar vraag je de keuring aan?

Zodra jouw waterafvoersysteem klaar is en aangesloten is op de door Infrax geplaatste rioleringsaansluiting, kan je de keuring laten uitvoeren. Maar de keuring moet zeker gebeuren vóór je de riolering voor het eerst gebruikt en door een door Vlario erkende keurder.  

Meer info

Fluvius Infolijn: 078 35 35 34 of www.fluvius.be

Stempel gekeurd (grote weergave)

Praktisch

LCP