Spring zuinig om met water en vang een premie

Premies voor rationeel watergebruik

Water is een kostbaar goed. Daarom wil Fluvius samen met jou ervoor zorgen dat er zinvol en zuinig mee wordt omgesprongen. Fluvius lanceerde hiervoor de term Rationeel WaterGebruik (RWG) en koppelt daaraan enkele interessante premies.

Hemelwaterput met pomp 

Het is zonde om het 'gratis' hemelwater niet te benutten. Bovendien hoort het niet thuis in de riolering. Je kan hemelwater immers perfect gebruiken om de was te doen of het toilet door te spoelen. Zo spaar je kostbaar drinkwater uit.

Infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat hemelwater gemakkelijker de bodem binnendringt. Zo wordt het grondwater aangevuld en neemt het risico op overbelasting van het rioolnet en op overstromingen af. Er bestaan meerdere systemen: een put, een drainagebuis of een infiltratiezone.

Gescheiden afvoersysteem

Een gescheiden afvoersysteem houdt je hemelwater en afvalwater apart, zodat het kan worden aangesloten op een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie. Het hemelwater gaat rechtstreeks terug naar de natuur.

De premies zijn cumuleerbaar.

Meer info

Meer informatie over de voorwaarden, de premiebedragen of de aanvraagformulieren vind je op de website van Fluvius of bel de infolijn van Fluvius op 078 35 30 20.

1 euro in water (grote weergave)

Praktisch

LCP