Hou je stoep vrij!

Wist je dat je ...

  • als bewoner, het ganse jaar de stoep en/of het fietspad voor je woning dient vrij te houden van onder andere weggereden grind, bladophopingen, afgewaaide takken, …?
  • ervoor dient te zorgen dat vóór je eigendom, het voetpad en/of aanpalend fietspad wordt schoongeveegd?
  • het nodige moet doen om de gladheid van het voetpad en/of aanpalend fietspad te vermijden?

Zo is er voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers en/of fietsers.

Natuurlijk borstel je niet alles op de rijbaan, maar veeg je het tegen de stoeprand: dit om te voorkomen dat de afvoerroosters verstopt raken.

Je bewijst hiermee ook je postbode een dienst!

kindje met vuilblik (grote weergave)

Praktisch

LCP