Belasting inname openbaar domein.

Op 26 oktober 2017 keurde de gemeenteraad een  belasting goed op de inname van  het gemeentelijk openbaar domein en gronden toebehorend tot het privaat domein van de gemeente Alken en dit van 1 november 2017 tot en met 31 december 2019.

De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen en voor vaste terrassen.

De tarieven vind je terug in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dat je hieronder kunt downloaden. In artikel 5 staat opgesomd voor welke innames er geen belasting is verschuldigd.

Verkeersbord: werken aan de gang (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP