Belasting inname gemeentelijk domein

Op 19 december 2019 keurde de gemeenteraad een  belasting goed op de inname van  het gemeentelijk domein, zowel openbaar als privaat domein van de gemeente Alken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen en voor vaste terrassen.

De tarieven vind je terug in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dat je hieronder kunt downloaden. In artikel 5 staat opgesomd voor welke innames er geen belasting is verschuldigd.

Werfinrichtingen

Gelieve het aanvraagformulier voor inname gemeentelijk domein minstens 7 dagen vóór aanvang van de inname te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, dienst burgerzaken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken of digitaal via carlo.droogmans@alken.be.

Horecaterrassen

Een terrasvergunning vraag je aan door het aanvraagformulier bij de downloads volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde bijlagen te sturen naar College van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken of digitaal via lokale.economie@alken.be.

Verkeersbord: werken aan de gang (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP