Belasting inname gemeentelijk domein

Op 28 mei 2020 keurde de gemeenteraad een  belasting goed op de inname van  het gemeentelijk domein, zowel openbaar als privaat domein van de gemeente Alken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen, voor vaste terrassen en ambulante handel op niet vooraf bepaalde plaatsen op het gemeentelijk domein.

De tarieven vind je terug in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dat je hieronder kunt downloaden. In artikel 5 staat opgesomd voor welke innames er geen belasting is verschuldigd.

Werfinrichtingen

Gelieve het aanvraagformulier voor inname gemeentelijk domein minstens 7 dagen vóór aanvang van de inname te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, dienst burgerzaken, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken of digitaal via carlo.droogmans@alken.be.

Horecaterrassen

Een terrasvergunning vraag je aan door het aanvraagformulier bij de downloads volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde bijlagen te sturen naar College van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken of digitaal via lokale.economie@alken.be.

Ambulante handel

Het standgeld voor inname van een standplaats voor ambulante handel op een niet vooraf bepaalde plaats op het gemeentelijk domein, is opgenomen in het belastingreglement inname gemeentelijk domein.

Voor een standplaats voor ambulante activiteiten dien je de toelating van het gemeentebestuur te vragen. Vul hiervoor het formulier bij de downloads volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen toe. Stuur het ondertekend naar: Gemeentebestuur Alken - dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, Alken of verstuur het via e-mail naar lokale.economie@alken.be.

Verkeersbord: werken aan de gang (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP