CO, koolstofmonoxide is een sluipende moordenaar in huis!

CO-gevaar in huis

Elk jaar sterven in België ongeveer 10 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 personen in het ziekenhuis opgenomen na een koolstofmonoxidevergiftiging.

Waarom is CO zo gevaarlijk?

Omdat je het niet kunt waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.

Hoe vergiftiging voorkomen?

 • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend  verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 • Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
 • Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb. 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
 • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.

Hoe kan  je CO-vergiftiging dan toch herkennen?

 • Je krijgt snel hoofdpijn.
 • Je wordt misselijk.
 • Je voelt je moe.
 • Soms val je flauw.

Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?

 • Let eerst op je eigen veiligheid!
 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel het toestel uit (gasgeisers, verwarmingstoestel).
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
 • Breng de persoon uit de kamer.
 • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
 • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Vermoed je een CO-probleem?

Bij dringende gevallen, bel 112.

Bij niet dringende gevallen, neem contact met een erkend installateur.

co-gevaar (grote weergave)

Praktisch

LCP