Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

Verwarm je jouw huis met een centraal verwarmingstoestel? Pas dan deze drie gouden regels toe.

Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik

Laat je nieuwe of gewijzigde verwarmingstoestel voor het eerste gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat na of het voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen en of het goed geplaatst is. Nadien krijg je een keuringsrapport dat je bij het toestel bewaart.

Veilig verwarmen: periodiek onderhoud

Laat je stookolieketel jaarlijks en je gasketel tweejaarlijks onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt. In ruil hiervoor ontvang je een reinigings- en verbrandingsattest, waarvan je de twee laatste bij de ketel bewaart.

Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit

Als je je huis verwarmt met een verwarmingstoestel dat ouder is dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen), dan moet je elke vijf jaar een verwarmingsaudit laten uitvoeren. De erkende technicus berekent het rendement van de hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat je bij het toestel bewaart. Voor meer informatie over de verwarmingsaudit op een ketel groter dan 100kW, surf naar www.veiligverwarmen.be .

Wat win je erbij?

De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de audit zijn wettelijke verplichtingen, en je hebt er zelf ook voordeel bij: je verwarmt je huis op een veilige, zuinige en milieuvriendelijke manier.

Meer info

Surf naar de website veiligverwarmen voor meer informatie of voor een erkende technicus in jouw buurt of bel gratis 1700.

 

cartoon moeder met kinderen met gasmasker op en vader zegt ok het is al goed ik bel een erkend technicus (grote weergave)

Praktisch

LCP