Geluidsmeters

Geluidsnormen

Sinds 1 januari 2013 gelden er in Vlaanderen geluidsnormen.

Toelating vragen

Als je occasioneel (= minder dan 12 keer per jaar) een evenement met elektronisch versterkte muziek organiseert, moet je aan het college van burgemeester en schepenen toelating vragen voor de gewenste decibelnorm.

Maatregelen

Afhankelijk van het decibelvolume waarvoor je toelating krijgt, neem je de nodige maatregelen. Enkele van de te nemen maatregelen kunnen zijn

  • Je meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume.
  • Je registreert en bewaart de geluidsvolumes tijdens het evenement.
  • Het geluidsvolume moet zichtbaar zijn voor de persoon die het geluid bedient.

Gratis bruikleen geluidsmeter

Het is aan de organisatoren om op hun evenement een geluidsmeter te voorzien. Om de organisatoren deze onkost te besparen en omdat het gemeentebestuur wil meewerken aan de sensibilisering rond gehoorschade werden er enkele geluidsmeters aangekocht.

De geluidsmeters kunnen GRATIS ontleend worden op de dienst vrije tijd.

Details over de reservatie en geldende afspraken rond de geluidsmeters vind je in de algemene voorwaarden.

Meer info

Julie Bijnens, T 011 59 99 78

Geluidsmeter (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP