Schade aan teelten en gewassen

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, droogte, hagelbuien, vorst … kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.                       

Waarom

De vaststellingen van de schadecommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's. Dit als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF- dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.         

Aangifte schade

In het geval van schade aan teelten en gewassen is het zeer belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de dienst milieu van het gemeentebestuur van Alken. Bezorg de milieudienst volgende documenten: onderstaand ingevuld aangifteformulier, jouw elektronische verzamelaanvraag én foto's waarop de schade aan jouw teelten duidelijk te zien is.

onweer boven veld (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP