Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS

Lokale overheden kunnen gebruik maken van het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) om allerlei kleine vormen van overlast zoals sluikstorten, nachtlawaai,... onmiddellijk te sanctioneren via geldboetes.

Deze overtredingen worden dus niet meer door de rechtbank behandeld. De lokale politie stelt de overtreding vast, maar de sanctionerende ambtenaar van de betreffende gemeente legt de boete op.

Hieronder vind je de brochure met alle politiereglementen die gelden in de politiezone kanton Borgloon.

vuur stoken (grote weergave)

Praktisch

Politie - Wijkteam Alken

Lambrechtsplein 12
3570 Alken

Zonaal onthaal : Ervaert 2 - 3840 Borgloon,  011 49 44 00 - Noodnummer: 101

Tel.011 49 44 50
E-mail Visitekaartje
LCP