De Alkense ondernemersraad

Als lid van de Alkense ondernemersraad (vroeger ARCO) denk je mee met de beleidsmakers van het gemeentebestuur en adviseer je hen over zaken die van algemeen belang zijn en die een belangrijke weerslag hebben op de lokale economie van Alken.

De kerntaken van de Alkense Ondernemersraad zijn

  • Overleg en samenwerking tussen de gemeentelijke diensten enerzijds, anderzijds de economische actoren tot stand brengen en verbeteren.
  • Meedenken over de bevordering van de lokale economie.
  • Advies verlenen (op verzoek of op eigen initiatief) aan het gemeentebestuur over het beleid lokale economie.

Vergaderingen

De Alkense Ondernemersraad komt minstens 5 keer per jaar samen. Ook de gemeenteraadsleden worden uitgenodigd.

Samenstelling

De Alkense Ondernemersraad is samengesteld uit de vaste leden van het forum lokale economie:

  • Vertegenwoordigers van alle ondernemers die een economische activiteit uitoefenen in Alken in hoofd- of bijberoep
  • Vertegenwoordigers van de vrije beroepen
  • Afgevaardigde van Unizo
  • Afgevaardigde van Voka
  • Afgevaardigde Landbouwraad
  • Ongebonden individuele actoren (max. 2, wonende in Alken)
  • Voorzitter en ondervoorzitter van het forum lokale economie
Alkense ondernemersraad 2018 (grote weergave)

Praktisch

LCP