Begraving/crematie en uitvaartplechtigheid - Laatste wilsverklaring

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging en/of het ritueel van de levensbeschouwing volgens welke de uitvaartplechtigheid moet verlopen

In een laatste wilsbeschikking kun je vastleggen hoe je na jouw overlijden wenst begraven te worden of wat na jouw crematie met de as moet gebeuren. Je kunt ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen. Bij overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd. In voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Je hebt de keuze tussen volgende mogelijkheden

 • Begraving van het stoffelijk overschot.
 • Crematie gevolgd door
  • Begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats.
  • Bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats.
  • Uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats.
  • Uitstrooiing van de as in zee.
  • Uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee.
  • Begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
  • Bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Je kunt ook de keuze van de rituele uitvaart vastleggen

 • Geen ritueel.
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de
  • Katholieke godsdienst.
  • Protestantse godsdienst.
  • Anglicaanse godsdienst.
  • Orthodoxe godsdienst.
  • Joodse godsdienst.
  • Islamitische godsdienst.
  • Vrijzinnige levensovertuiging.
  • Neutraal filosofische overtuiging.

Uitvaartcontract

Je kunt ook het bestaan van een uitvaartcontract vermelden. 
Het contractnummer, de datum van ondertekening en de identiteit van de maatschappij waarmee het contract werd afgesloten, wordt in de laatste wilsbeschikking vermeld.

Voorwaarden

De gemaakte keuze  kun je op elk ogenblik wijzigen.
Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.

grafsteen met rode roos (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP