Zitdagen invullen belastingbrief

Heb je problemen met het invullen van je belastingbrief?

Medewerkers van de FOD Financiën helpen je gratis met het invullen van je belastingbrief.

Waar en Wanneer?

 • Donderdag 23 mei van 9 tot 15u. in het OCMW, Papenakkerstraat 5.
 • Vrijdag 24 mei van 9 tot 15u. in gc St.-Jorisheem, Hendriksveldstraat.

 Welke documenten neem je mee?

 • Aangifteformulier en dubbel.
 • Attest handicap indien personen in het gezin een zware handicap hebben.
 • Aanslagbiljet van de onroerende voorheffing en eventueel bedrag van de ontvangen huur.
 • Loonfiches of andere fiches van uitkeringen en vergoedingen (pensioenen, werkloosheid en/of ziekte, vakantiegeld ontvangen in 2018 ) van beide echtgenoten.
 • Attest betaalde vakbondspremie.
 • Onderhoudsuitkeringen: zowel wat ontvangen als wat betaald werd.
 • Voorafbetalingen: rekeninguittreksel van de dienst voorafbetalingen.
 • Attesten van giften.
 • Attesten van pensioensparen.
 • Attesten van gedane uitgaven voor PWA en dienstencheques.
 • Attesten betaalde kosten voor oppas van kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Facturen van energiebesparende investeringen.
 • Betalingsbewijzen 2018 van kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire leningen.
 • Eénmalig attest voor in 208 afgesloten hypothecaire leningen (= attest dat éénmaal wordt afgeleverd door de bank in het jaar van afsluiting van de lening).
aangifteformulier inkomensbelastingen (grote weergave)

Praktisch

OCMW

Papenakkerstraat 5
3570 Alken

Tel.011 59 06 70
Fax011 59 29 55
Visitekaartje
LCP