Extra's

Aparte bibliotheekbezoeken op aanvraag

Buiten de regelmatige klasbezoeken kunnen leerkrachten een afspraak maken voor allerlei lesactiviteiten in de Openbare Bibliotheek.

Bijvoorbeeld

  • Een voorleessessie.
  • Een intensieve infozoeksessie.
  • Voor spreekbeurten.
  • Een themales met  zoekopdrachten.
  • ...

Themapakketten

De bibliotheek heeft pakketten samengesteld over een aantal vaste thema's, o.a. Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, Halloween, ... Deze pakketten zijn enkel voor de scholen bestemd en zijn vooral gericht op kleuters en eerste graad leerlingen.

Leerkrachten kunnen ook pakketten aanvragen rond diverse andere thema's. Dit is vooral voor de klassen die niet in de driewekelijkse uitlening zijn opgenomen, zoals de kleinere kleuters.

Kamishibai

Ook voor kleuters en de eerste graad is er de Kamishibai-collectie .

Dit zijn A3- prenten die in een kastje, een soort minitheatertje, worden geschoven om het vertellen te animeren.

Elk Kamishibai-verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen die cruciale momenten uit het verhaal afbeelden. Telkens wanneer het verhaal een wending neemt, verschuift de verteller de  plaat.

Allerlei prentenboeken lenen zich voor het vertellen met behulp van de Kamishibai.

De bibliotheek heeft zo'n 15 verhalen in haar collectie.

Lees 1-7

Om het leesplezier te stimuleren, krijgen alle vierde leerjaren een pakket boeken waarover ze in de klas kunnen beschikken en dit van oktober tot maart.

Op een formulier vullen de leerlingen individueel in welke boeken van het pakket ze hebben gelezen  en welk verhaal ze uiteindelijk het mooiste vonden.

Bij afsluiting in maart ontvangen de deelnemers elk een leesdiploma en een kleine leuke verrassing.

Leeslijsten

Om je te helpen bij de keuze van een goed boek zijn er leeslijsten ter beschikking in de bibliotheek. Deze lijsten bevatten een selectie goede verhalen rond een bepaald thema, bang, blij, droevig, avontuurlijk, ...

De lijsten  worden ook als zoekopdracht gebruikt tijdens de regelmatige bibliotheekbezoeken.

Jeugdboekenmaand en -school

Elk jaar in maart wordt de jeugdboekenmaand gehouden rond een bepaald thema.

Voor die gelegenheid zijn er op de website van de jeugdboekenmaand lestips uitgewerkt voor gebruik in de klas. De boeken waarop deze lestips betrekking hebben worden per leerjaar aan de leerkrachten aangeboden tijdens de driewekelijkse klasbezoeken.

Auteurslezingen

In de aanloop van de jeugdboekenmaand nodigt de openbare bibliotheek een aantal jeugdauteurs uit om lezingen te houden voor alle klassen van de Alkense scholen.

De verspreiding en uitwisseling van de beschikbare boeken en materialen maakt het voor de leerkrachten mogelijk om de leerlingen voor te bereiden op dit uniek contact met jeugdauteurs.

gekleurde letters vliegen uit boek (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP