Mantelzorgtoelage

Wat is een mantelzorgtoelage?

Inwoners van Alken die de zorg van een zorgbehoevende op zich nemen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een mantelzorgtoelage. Mensen die instaan voor de opvang van een zorgbehoevend familielid kunnen via deze weg rekenen op waardering voor hun vrijwillige inzet. De mantelverzorger, niet de zorgbehoevende, ontvangt de mantelzorgtoelage.

Er zijn twee verschillende categorieën in de toekenning van de mantelzorgtoelage

 • Zorgbehoevende bejaarden (+65 jaar).
 • Zwaar zorgbehoevenden (-65 jaar).

Voorwaarden

 • Zorgbehoevende en mantelzorger moeten minimum 1 maand in Alken wonen. Bij zwaar zorgbehoevenden –65 jaar moeten mantelzorger en zorgbehoevende op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 • De zorgbehoevende moet bij het Ministerie van Sociale Zaken een attest van verminderde zelfredzaamheid aanvragen (hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming). Deze formulieren krijgt u bij het OCMW, de gemeentelijke pensioendienst of de sociale dienst van uw mutualiteit. De zorgbehoevende moet ook recht hebben op een tussenkomst van de zorgverzekering. Op basis van deze beslissingen wordt de gemeentelijke mantelzorgtoelage toegekend.
 • De mantelzorgtoelage kan door 1 gezinslid aangevraagd worden en kan aan 1 mantelzorger uitbetaald worden.
 • Personen die in een instelling verblijven en daar minstens 31 dagen per jaar afwezig zijn, en deze dagen in een thuissituatie verblijven en hiervoor een tussenkomst zorgverzekering ontvangen, kunnen tijdens deze periode ook aanspraak maken op een gemeentelijke mantelzorgtoelage. 

Tarieven

 • Zorgbehoevende bejaarden (+65 jaar)
  9-11 punten  : € 25 mantelzorgtoelage.
  12-14 punten: € 50 mantelzorgtoelage.
  15-16 punten: € 50 mantelzorgtoelage.
  17-18 punten: € 62 mantelzorgtoelage.
 • Zwaar zorgbehoevenden (vanaf 21 jaar tot 64 jaar)
  12-14 punten: € 50 mantelzorgtoelage.
  15-16 punten: € 50 mantelzorgtoelage.
  17-18 punten: € 62 mantelzorgtoelage.

In palliatieve zorgsituaties kan er een mantelzorgtoelage toegekend worden op basis van het palliatief forfait, uitbetaald door de mutualiteit.

dochter helpt moeder (grote weergave)

Praktisch

LCP