Maak zelf een bijenhotel

Regenweer? Ideaal om een bijenhotel in elkaar te knutselen!

Heb je op een zonnig plekje in de tuin of onder de dakgoot nog wat ruimte over? Hang er enkele bijenhuisjes bij elkaar en ontwerp zo jouw eigen bijenhotel.

Hotel Het bijtje

Bijen kijken vanuit hun huisje het liefst uit op het zuiden. Ze zitten ook graag beschut tegen regen en wind. Je hoeft bovendien niet bang te zijn dat de bijen zullen prikken: de exemplaren die op deze huisjes afkomen leven solitair en steken niet.

Vele kleintjes maken één groot

Er bestaan verschillende soorten bijenhuisjes.

  • Holle stengels.
  • Houten huisjes.
  • Lemen huisjes.
  • Stenen huisjes.
  • Een doorkijkhuisje, waar je de bijen door de 'gangen' ziet wandelen.

Voeg enkele huisjes bij elkaar en zie: jouw eigen bijenhotel!
De kinderen van kinderopvang 't Molentje maakten ook zelf een bijenhotel. Neem een kijkje in het fotoalbum.

Al gauw worden er gaatjes dichtgesmeerd: bewoond! De bijen hebben dan hun eitjes in de gaatjes gelegd.

Laat het hotel in de winter buiten hangen. In het voorjaar komen de jonge bijtjes te voorschijn.

bijenhotel (grote weergave)

Praktisch

LCP