Lid worden en ontlenen

Lidmaatschap

Een lidmaatschap geeft recht op het reserveren en uitlenen van documenten en op het raadplegen van het internet.

Het lidmaatschap geldt 12 maanden en wordt eenmaal per jaar betaald.

Een lidkaart verkrijg je op vertoon van je identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning.

Je lidkaart kan een bibliotheekkaart zijn, maar ook je eigen identiteitskaart.

Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Het lidmaatschap is persoonlijk en leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun kaart.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

  • Personen jonger dan 18 jaar: gratis.
  • Personen vanaf 18 jaar: € 5.

Nieuwe lidkaart: € 2,50.

Het lenen van documenten is gratis.

Reserveren

Je kunt uitgeleende werken reserveren

  • In de bibliotheek via de catalogus op de opzoek-pc's.
  • Via de cataloguswebsite.
  • Telefonisch tijdens de uitleenuren: T 011 59 06 60.

Wanneer de gereserveerde werken aanwezig zijn, word je per brief of per e-mail verwittigd.

Aanwezige materialen reserveren kan via de website of telefonische tijdens de uitleenuren. Je kan de werken pas komen afhalen indien je een mail of brief hebt ontvangen dat het werk voor je klaarligt.

Een reservering kost € 1 per object.

De werken blijven 2 weken voorbehouden.

Lenen bij andere bibliotheken: IBL

Documenten die niet tot onze collectie behoren, kunnen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) worden aangevraagd in een andere bibliotheek dan de Openbare Bibliotheek Alken.

De hieraan verbonden kosten (€ 3 per object), vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde documenten.

Verlengen

Je kunt je uitleentermijn verlengen voor een periode van vier weken tegen de geldende uitleenvoorwaarden en als de documenten niet gereserveerd zijn door een andere lener.

  • Telefonisch tijdens de uitleenuren: tel. 011 59 06 60.
  • Via de cataloguswebsite.
boek met bril (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP