Rijbewijs in bankkaartmodel

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer besliste om het Belgisch nationaal rijbewijs om te wisselen van het gekende roze drieluik naar een bankkaartmodel zonder chip. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. Bij de verdwijning van het papieren document verkleint meteen ook het risico op fraude, diefstal en vervalsingen.

Op 12 maart 2013 startte het gemeentebestuur van Alken met de omwisseling van het papieren rijbewijs naar het  rijbewijs in bankkaartmodel.

De omwisseling naar het bankkaartmodel zal, in de mate van het mogelijke, gelijk lopen met de hernieuwing van de identiteitskaart zodat je slechts eenmaal naar het gemeentehuis moet voor beide documenten.

Dit rijbewijs is 10 jaar geldig en kan ongeveer 5 werkdagen na de aanvraag afgehaald worden bij de dienst burgerzaken. Het rijbewijs wordt immers niet meer door de gemeente zelf aangemaakt, maar in een centraal productiecentrum.

Zie ook hernieuwing rijbewijs.

Prijs

€ 25.

elektronisch rijbewijs (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP