Alken gaat klimaatneutraal

Limburg wil klimaatneutraal zijn tegen 2020.  Hiervoor wil het provinciebestuur een zo groot mogelijke vermindering van de  broeikasgassen tegen 2020 realiseren, maar ook inzetten op nog te ontwikkelen technologieën in de periode 2020-2050.

Alken doet mee!

Ook wij stappen mee in de ambitie van de provincie Limburg. Onze gemeente heeft immers vele troeven in handen om een belangrijke rol te spelen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door te investeren in een klimaatneutrale werking, via concrete projecten of door het betrekken van de bevolking, kan onze gemeente stappen vooruit zetten. 

Even een sprong terug in de tijd…

Op 30 november 2011 tekenden alle 44 Limburgse gemeenten het Europese "Covenant of Mayors", ook wel burgemeestersconvenant genoemd. Met deze ondertekening engageren de gemeenten zich om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20 % te verlagen tegen 2020. Als gevolg van deze ondertekening stelde het gemeentebestuur een klimaatplan met maatregelen op. Dit klimaatplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 augustus 2012 .

Klimaatplannen op maat van elke gemeente

Naast ondersteuning aan de gemeenten bij de opmaak van de klimaatplannen, biedt de provincie Limburg samen met haar partners Dubolimburg, Infrax en de Bond Beter Leefmilieu ook ondersteuning bij de uitvoering van hun klimaatplan door het organiseren van werkgroepen.

Met dit aanbod wil de provincie enerzijds zoveel mogelijk gemeenten betrekken in voorbeeldprojecten die een belangrijk leerproces en een stevige basis vormen voor de verdere realisatie van het klimaatbeleid. Daarnaast beoogt het de inspanningen van provincie en gemeenten te groeperen in een aantal brede, maar doelgroepgerichte campagnes, waardoor communicatie naar het grote publiek een maximale impact heeft.

Deelname aan werkgroepen voorbeeldprojecten

Het college van burgemeester en schepenen van Alken besliste tijdens zijn zitting van 20 februari 2013 om mee te werken aan de volgende voorbeeldprojecten voor de uitvoering van het klimaatbeleid.

In orde van prioriteit

  1. Elektrisch vervoer.
  2. Collectieve wijk- en straatrenovatie.

Het klimaatplan van Alken: een beleid samen met jou!

Het gemeentebestuur wil samen met alle Alkenaren de komende jaren een open beleid voeren met plaats voor samenwerking, initiatieven en ideeën van onderuit en actieve participatie van de bevolking.

Wil je, jouw organisatie of vereniging een actieve bijdrage leveren? Heb je ideeën, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de milieudienst.

wereldbol met stekker (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP