Alken gaat klimaatneutraal

De provincie Limburg wil klimaatneutraal zijn in 2050.  Om dit doel te bereiken moet de provincie tegen 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 40% beperken en maatregelen nemen om onze samenleving veerkrachtiger te maken.

Alken doet mee!

Ook in Alken willen wij evolueren naar deze ambitieuze doelstelling van de provincie Limburg. Onze gemeente heeft immers veel troeven in handen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door te investeren in klimaatvriendelijke dienstverlening via concrete projecten en door het betrekken van de bevolking, groeit onze gemeente uit tot een veerkrachtige plaats waar burgers gestimuleerd worden om ook maatregelen te nemen.

Even een sprong terug in de tijd …

Op 30 november 2017  tekende de gemeente Alken het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Met deze ondertekening engageert onze gemeente zich om de uitstoot van CO2 op het grondgebied van Alken met meer dan 40 % te verlagen tegen 2030.

Het gemeentebestuur is inmiddels gestart met het opmaken van een klimaatactieplan, het ontwikkelen van een toekomstvisie. De uitdaging van de klimaatverandering overspant immers generaties. Met het Burgemeestersconvenant ontwikkelen we een breed gedragen beleidskader voor 2050, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het gaat daarbij niet alleen om het beperken van de klimaatverandering, maar ook over het leren leven met de onvermijdelijke gevolgen ervan.

Een klimaatactieplan op maat van onze gemeente

Het nieuw bestuur geeft nieuwe kansen om de klimaatdoelstellingen en –ambities op te nemen in de meerjarenplanning. Het klimaatactieplan is immers een breed gedragen plan, dat veel terreinen bestrijkt en dat voor de uitvoering beroep doet op de inzet van veel mensen, verspreid over alle diensten, binnen het bestuur en van alle inwoners. Dus ook jouw insteek is onontbeerlijk!

In het actieplan geeft de gemeente een overzicht van de maatregelen en acties die op korte, middellange en lange termijn ondernomen worden om de doelen te bereiken. Ze gaan van het stimuleren van duurzame mobiliteit, over het opmaken van een gezondheidsplan  voor warme dagen, tot energiebesparende maatregelen binnen het gemeentelijk patrimonium. Welke acties prioritair zijn in Alken kunnen we afleiden uit reeds uitgevoerde metingen en analyses.

Een klimaatactieplan samen met jou!

Het gemeentebestuur wil samen met alle Alkenaren de komende jaren een open beleid voeren met plaats voor samenwerking, initiatieven en ideeën kortom actieve participatie van de bevolking.

Wil jij, jouw organisatie of vereniging een bijdrage leveren? Heb je ideeën, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst.

Limburg gaat klimaatneutraal (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP