Herbruikbaar incontinentiemateriaal - Subsidie

Het Alkens gemeentebestuur verleent een premie voor de aankoop van herbruikbaar incontinentiemateriaal.

Subsidiebedrag

De premie voor de aankoop voor herbruikbaar incontinentiemateriaal bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van € 75.

Hoe verkrijg je deze subsidie?

Je kan bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren of je kan ze hieronder downloaden.

Een seniorenkoppel (grote weergave)

Praktisch

LCP