De Speelvogel - Sluitingsdagen 2019

 Weekdag  Datum  Feestdag
Vrijdag 15 maart  Vorming
Maandag 22 april Paasmaandag
Woensdag 1 mei Dag van de Arbeid
Donderdag 30 mei  O.L.H.-Hemelvaart
Vrijdag  31 mei Brugdag
Maandag 10 juni Pinkstermaandag
Donderdag 11 juli  Feest van de Vlaamse gemeenschap
Donderdag 15 augustus O.L.V.-Hemelvaart
Donderdag 26 september Personeelsuitstap
Maandag 21 oktober Vorming
Vrijdag 1 november Allerheiligen
Maandag 11 november Wapenstilstand
Dinsdag  24 december - gesloten vanaf 17u.  
Woensdag 25 december t/m donderdag 2 januari 2020 Collectieve sluiting
grote sleutel (grote weergave)

Praktisch

LCP