Gemeentelijke adviesraden

Toon op stratenplan

Seniorenadviesraad

Dienstencentrum De Kouter werkt nauw samen met de seniorenraad van Alken. 
Deze raad is een groep senioren die advies geeft aan het OCMW- en het gemeentebestuur over seniorenaangelegenheden. 
Wens je meer informatie over de seniorenraad? Informeer je bij de voorzitter of secretatis van deze seniorenadviesraad.

Voorzitter

Daniëlla Bindas, Kerkstraat 13, Alken-Centrum, T 011 59 26 70.

Secretaris

Sara Aguas, Dienstencentrum De Kouter, T 011 59 06 70.

Centrumraad LDC

Dienstencentrum De Kouter heeft een centrumraad met als opdracht advies uit te brengen over hun:

  • Algemene werking.
  • Vormen van dienstverlening.
  • Activiteitenprogramma.
  • Jaarverslag.

De centrumraad komt minstens viermaal per jaar samen in het dienstencentrum. Wens je meer info over de raad? Contacteer de centrumleider.

Centrumleider

Sara Aguas, Dienstencentrum De Kouter, T 011 59 06 70

Adviesraad voor personen met een beperking

In 2010 werd een raad voor personen met een beperking opgericht. Wens je meer info over deze raad?  Informeer je bij de voorzitter of de secretaris van deze adviesraad.

Voorzitter

Magda Hanssen, Molenstraat 2, Alken-Centrum.

Secretaris

Sara Aguas, Dienstencentrum De Kouter, T 011 59 06 70.

Seniorenraad (grote weergave)

Praktisch

LCP