Labora - Gemeentelijke landbouwraad

Alken heeft een gemeentelijke landbouwraad, Labora.

Samenstelling

De Labora bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw.

 • Landbouwers.
 • Veetelers.
 • Fruittelers en tuinbouwers.

en uit

 • De ambtenaar bevoegd voor landbouw.
 • De schepen van landbouw.

Doel

 • De landbouwraad is een adviserend orgaan.
 • Deze raad treedt op als een door de gemeenteraad erkende woordvoerder van de landbouwbelangen.
 • Hij beraadslaagt over alles wat de landbouw aanbelangt op gemeentelijk vlak.
 • De landbouwraad onderzoekt hoe doelgerichte initiatieven kunnen worden genomen, aangemoedigd of uitgebreid.
 • Hij kan ook zelf gemeentelijke activiteiten plannen en organiseren.
 • Om de landbouw te promoten en dichter bij de burger te brengen, organiseert de landbouwraad driejaarlijks de 'Dag van de Landbouw'.

Meer info

Voorzitter

Johan Gerrits, Bulsstraat 55, 3570 Alken. M 0495 99 76 72

Plaatsvervanger: Kris Franssens, Lindestraat 232, 3570 Alken. M 0473 22 00 46

Secretaris

Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken. T 011 59 99 46

4 koeien in de wei (grote weergave)

Praktisch

LCP