Uitleentermijn

Uiterste inleverdatum

Je kan de objecten 3 weken (21 dagen) houden. De uiterste inleverdatum en de uitgeleende titels staan vermeld op het bonnetje dat je bij de uitlening ontvangt. 

Verlengen

Elk object is maximaal 2 x verlengbaar, met een maximum van 9 weken (63 dagen). Indien het materiaal gereserveerd is, kan je het niet meer verlengen.

Verlengen kan telefonisch of in de bibliotheek (alleen tijdens de openingsuren) of via internet.

Met vakantie?

Vraag een aangepaste uitleentermijn indien je op vakantie gaat of indien je de materialen niet tijdig kan terugbrengen.

Te laat?

Voor te laat ingeleverde objecten wordt per materiaal (boek, tijdschrift, cd,...) per openingsdag € 0,10 vergoeding aangerekend. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Hierbij komen nog de kosten voor het verzenden van eventuele aanmaningsbrieven, € 0,75 per brief. Een eerste aanmaningsbrief ontvang je 2 weken na de uiterste inleverdatum.

De 4de  brief is een aangetekend schrijven en kost € 5. Deze kosten worden automatisch aangerekend op jouw lidkaart. Indien de lener geen gevolg geeft aan de vierde oproep, kunnen de documenten of schulden teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.

Uitleenmateriaal

In de Openbare Bibliotheek Alken kan je gratis 15 stuks per keer uitlenen waarvan maximum

    • 5 gedrukte materialen, zoals boeken, tijdschriften of strips.
    • 5 cd's.
    • 5 dvd's.
    • 1 taalcursus

Elke lener kan per bibliotheek van Bibliotheeknet Limburg een beperkt aantal documenten uitlenen. Het aantal kan verschillen afhankelijk van de grootte van de collectie.
De objecten terugbrengen op de plaats waar ze uitgeleend worden.

Object beschadigd of verloren?

Voor beschadiging, verlies of diefstal van documenten moet je een vergoeding betalen. Indien een werk meerdere elementen omvat (cd's, dvd's of andere) en één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, wordt steeds het gehele werk aangerekend.

Inleverrek en zelfscanbalie (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP