Opvang vreemdelingen

Lokaal Opvanginitiatief

Het OCMW heeft een samenwerkingsverband met Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) voor de opvang van 31 asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Het betreft 29 effectieve plaatsen en 2 bufferplaatsen.  De asielzoekers worden gehuisvest op 5 verschillende locaties.

Materiële steun

De groep varieert van alleenstaande mannen tot gezinnen met kinderen. Zij ontvangen enkel materiële steun. De staat betaalt hiervoor een dagvergoeding aan het OCMW waarmee het hele project bekostigd wordt, inclusief de personeelskost.

Onder materiële steun wordt verstaan: huisvesting, dokterskosten en geneesmiddelen, voeding, levensnoodzakelijke goederen en schoolkosten. Hierbij wordt rekening gehouden dat de financiële waarde van de steunverlening niet hoger ligt dan de bedragen van het leefloon.

Financiële steun

Verder voorziet het OCMW ook nog in verplichte financiële steun aan erkende vluchtelingen en geregulariseerde asielzoekers.

Illegale vreemdelingen

Aan illegale vreemdelingen mag het OCMW enkel dringende medische verzorging bekostigen indien ze effectief in Alken wonen en behoeftig zijn.

Kind met koffer (grote weergave)

Praktisch

LCP