Erfgoedwinkel

De Erfgoedwinkel, Hoogdorpsstraat 36/2 is gelegen in de galerij naast het gemeentehuis.

Waarvoor kunt u hier terecht?

Alkenaren kunnen hier foto’s, archieven van verenigingen en historisch materiaal naartoe brengen om te bewaren voor de toekomst. De foto’s die u aanlevert, worden ingescand, zodat u zelf de originele foto’s kunt behouden. Op regelmatige tijdstippen vinden er tentoonstellingen plaats rond bepaalde thema’s.

Romeins DNA-project

Momenteel loopt er ook een Romeins DNA-project, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Aan de hand van de genen van families afkomstig uit Alken, Wellen, Tongeren en enkele andere Vlaamse gemeenten, wordt de oorsprong van de Vlaamse bevolking in kaart gebracht. Meer hierover vindt u op de blog van de Geschied- en Oudheidkundige Kring.

Openingsuren

Elke woensdag tussen 19u. en 21u. is er permanentie voorzien (behalve in juli en augustus).

Ingang Erfgoedwinkel (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP