Woonproject Langveld

Tussen de Langveldstraat en de Aardbruggenstraat realiseert de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een woonproject.

Via een fotosessie toont de blog van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Alken het ontstaan van het woonproject Langveld.

Meer info

Voor informatie over de bouwkavels en de koopwoningen kan je terecht bij

De Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2, Tongeren, T 012 23 68 68.

Voor informatie over de huurwoningen kan je terecht bij

Cordium, Gouverneur Roppesingel 133, Hasselt, T 011 26 45 60.

Plan woonproject Langveld (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP