Elektronische identiteitskaart

Leeftijd

Iedere Belg die 15 jaar oud is, moet in het bezit zijn van een identiteitskaart, die als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister geldt. Aan Belgische kinderen van meer dan 12 jaar en minder dan 15 jaar, wordt eveneens een identiteitskaart afgeleverd. Zij dienen in het bezit te zijn van de identiteitskaart vanaf de datum die vastgesteld wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Geldigheidsduur

 • De normale geldigheidsduur van een elektronische identiteitskaart voor Belgen is 10 jaar.
 • De geldigheidsduur is 6 jaar voor de elektronische identiteitskaart uitgereikt aan Belgische minderjarigen die de volle leeftijd van 12 jaar hebben en minder dan 18 jaar oud zijn.
 • De geldigheidsduur is 30 jaar voor de elektronische identiteitskaarten uitgereikt aan Belgische burgers van volle 75 jaar en ouder.

Procedure

In principe word je automatisch uitgenodigd om je basisdocument (aanvraag) te ondertekenen. Daarna moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst bevolking met volgende documenten

 • De oproepingskaart.
 • Jouw huidige identiteitskaart.
 • Een recente pasfoto volgens voorschriften: vanaf 16 januari 2017 gelden er strengere voorschriften voor pasfoto's (zie fotomatrix, onderaan bij de downloads). 

Iedere burger kan zich ook spontaan aanmelden voor een elektronische identiteitskaart.

Binnen een termijn van 2 tot 4 weken na het ondertekenen van het basisdocument, ontvang je een gesloten briefomslag (voorzijde wit, achterzijde grijs) zonder afzender.
Verwar deze omslag niet met één of andere reclameboodschap. Meld je met deze omslag opnieuw aan bij de dienst bevolking. De omslag bevat je PIN- en PUK-code. Deze codes zijn noodzakelijk voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart. Houd deze persoonlijke codes goed bij.
Bij ontvangst van je elektronische identiteitskaart lever je jouw  oude identiteitskaart weer in.

Prijs

Een elektronische identiteitskaart kost € 18,10 in gewone procedure.

Er bestaat een spoedprocedure, waarbij de identiteitskaart geleverd wordt in de gemeente de eerste werkdag na de aanvraag, op voorwaarde dat de aanvraag voor 15u gebeurt, prijs € 100,60.

Bij een andere spoedprocedure kan je opteren om de identiteitskaart te laten leveren tijdens de openingsuren in Brussel (FOD BIZA, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel). De identiteitskaart wordt in Brussel geleverd in de voormiddag van de eerste werkdag na de aanvraag (inclusief zaterdagochtend), op voorwaarde dat de aanvraag voor 15u in de gemeente gebeurt, prijs € 131,80.

Opgelet!

 • Zonder je persoonlijke codes word je elektronische identiteitskaart niet afgeleverd.
 • De PIN-code is noodzakelijk voor het gebruik van de kaart. Onthoud deze code!
 • Je kunt deze code bij de dienst bevolking laten wijzigen in een gebruiksvriendelijkere code.
 • De PUK-code is noodzakelijk wanneer je de PIN-code vergeet. Met de PUK-code kun je een nieuwe PIN-code laten aanmaken. Bewaar deze code op een veilige plaats.

Toepassingen

Het succes van het gebruik van de elektronische identiteitskaart hangt grotendeels af van de toepassingen die openbare besturen en privé-instanties in de toekomst zullen aanbieden aan de burgers. Het is de bedoeling dat de elektronische identiteitskaart de burger in staat stelt om nu of op langere termijn

 • Zijn belastingaangifte geldig in te dienen op elektronische wijze (toepassing 'tax on web', toegankelijk vanaf het federale portaal).
 • Zijn persoonlijke gegevens die opgenomen zijn in het bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke personen, te raadplegen en kennis te nemen van organismen en personen die de laatste zes maanden zijn gegevens hebben geraadpleegd of bijgewerkt, behalve van de administratieve en gerechtelijke overheden die belast zijn met de opsporing of bestraffing van misdrijven.
 • Een ‘elektronische’ of ‘gedrukte’ aangetekende brief te versturen, de facturen van openbare nutsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, enz… via bepaalde diensten van Certipost elektronisch te ontvangen en te betalen.
 • Documenten aan te vragen die vandaag een verplaatsing en soms lange wachttijden inhouden.
 • Online informatie uit te wisselen met het bestuur of met privé-ondernemingen via beveiligd elektronisch verkeer, ongeacht de plaats waar hij zich bevindt.
 • Contact op te nemen met het gemeentebestuur, via e-loketten diverse elektronische formulieren aan te vragen (e-government).
 • Op een beveiligde manier commerciële transacties op het internet uit te voeren, als koper én als verkoper (online aankoop en verkoop). Sinds 2005 zijn alle bankloketten uitgerust met lezers die compatibel zijn met de elektronische identiteitskaart.
 • Documenten elektronisch te ondertekenen en ze dezelfde juridische waarde te geven als met een gewone handtekening op papier; rechtsgeldig ondertekende berichten te versturen en zelfs contracten af te sluiten met medeburgers, enz.
 • Deel te nemen aan alle toepassingen die in de toekomst worden voorgesteld door de overheidsbesturen en door de privé-sector: reservaties, inschrijvingen, bestellingen, betalingen, annuleringen en nog vele andere en dit alles op volledig veilige manier.
elektronische identiteitskaart (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP