Bacterievuur, plaag van tuin tot fruit

Wat is bacterievuur?

De naam bacterievuur of perenvuur spreekt voor zich:

  • Ze wordt veroorzaakt door een bacterie (Erwinia amylovora).
  • Ze verspreidt zich razendsnel en het lijkt alsof alles door VUUR verschroeid werd: typisch is het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van de bloesems, bladeren, twijgen en vruchten.
  • Perenbomen zijn het gevoeligst voor deze ziekte, vandaar ook de naam perenvuur, maar ook appelbomen, kweepeer en mispel kunnen geïnfecteerd worden.

Bacterievuur is NIET SCHADELIJK voor mens & dier, het is een plantenziekte.

HOUD BACTERIEVUUR IN HET OOG! In geen tijd verspreidt deze ziekte zich en kan het andere planten in jouw tuin of bij je buur aantasten.

Waaraan herken je bacterievuur?

Voorjaar

De bloesems verwelken, verschrompelen en verdorren. Ziek twijgweefsel is eerst waterachtig en voelt kleverig aan. Jonge vruchtjes verkleuren zwart en verdrogen. De top van de zieke twijg krult om en verdort. Er kunnen witte tot geelwitte slijmdruppels verschijnen op zieke delen.

 

Najaar

Het zieke schorsweefsel van de grotere takken en de stam verkleuren tot donkerpaars, het onderliggend weefsel verkleurt roodbruin tot oranje, nadien hangen verdroogde bladeren en vruchtjes aan de verdorde twijgen.

 

Hoe bestrijden?

  • Controleer regelmatig waardplanten op infecties, vooral in de periode van begin april tot eind augustus (waardplant = plant waarop de ziekte kan groeien en vermeerderen).
  • Onderhoud waardplanten door ze regelmatig te snoeien. Volgens het koninklijk besluit van 23 juni 2008 is het verplicht om meidoornhagen jaarlijks te scheren tussen 1 november en 1 maart.
  • Bestrijd elke ziektehaard door terug te snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats of zet af tot tegen de grond.
  • Ontsmet snoeimateriaal regelmatig door middel van javel of Detol (max. verdunning 1/10). Snoeiwerkzaamheden in de zomer geven een groter risico.
  • Verwijder elke bacterievuurinfectie tot  50 cm in het gezonde weefsel en verwijder snoeiafval snel. Verbranden is hierbij de beste methode. Indien verbranden echt niet kan, in een gesloten zak afvoeren bij het restafval.

 

Meldpunt

Verdachte waarnemingen meld je best bij het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  (FAVV), Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt, T 011 26 39 84. 
Deze dienstverlening is gratis. Nadat je bacterievuur gemeld hebt bij het FAVV, komt er een deskundige langs om een staal te nemen en verdere richtlijnen te geven voor het bestrijden van de infectie.

Meer info

Provincie Limburg, Dienst Landbouw & Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, T 011 23 74 48, landbouw@limburg.be

Proefcentrum fruitteelt (pcfruit), Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden, T 011 69 70 80, info@pcfruit.be

bacterievuur in meidoorn (grote weergave)

Praktisch

LCP