Voor eensluidend verklaren van kopieën

‘Het voor eensluidend verklaren’ is een officiële verklaring, waarbij een bevoegd ambtenaar een afschrift of een fotokopie voor gelijkvormig verklaart met het voorgelegd document.
Breng het originele document mee en eventueel de afschriften of kopieën.

  • Identiteitsdocumenten worden in principe niet eensluidend verklaard, tenzij je een bewijs voorlegt van de overheid, die dit afschrift vraagt.
  • Voor aktes van de burgerlijke stand, notariële akten en vonnissen en arresten, kun je terecht bij de dienst burgerlijke stand, notarissen en griffiers van de hoven en rechtbanken, die de originele documenten bijhouden en hiervan afschriften of uittreksels kunnen afleveren.

Prijs

Gratis.

Opgelet!

De verplichting om een kopie eensluidend te laten verklaren voor de Federale en Vlaamse Overheid werd sinds 31 maart 2004 afgeschaft. Nu volstaat een gewone kopie van het origineel document.
Bij twijfel kunnen de federale diensten de echtheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie controleren. Dit kan via een vraag aan de uitgever van het document. Aan de betrokken persoon kan, onder bepaalde voorwaarden, gevraagd worden om het origineel document voor te leggen.

stempel copy (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP