Ontlenen materialen dienst vrije tijd - Huursubsidie

Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen een tussenkomst aanvragen voor het huren van audiovisueel en didactisch materiaal.
Het gaat hier over audiovisueel en didactisch materiaal zoals laptop, geluidsinstallatie, microfoon,... dat gehuurd wordt in de gemeentelijke culturele accommodaties of elders.

Subsidiebedrag

De gemaakte huurkost met een maximum van € 50,- per vereniging per jaar.

Aanvragen

  • De vereniging vraagt aan.
  • Door middel van het aanvraagformulier.
  • Minstens 5 werkdagen op voorhand.

Betaling

  • Na afloop.
  • Na voorlegging van het betalingsbewijs (binnen de maand).
  • Storting op het rekeningnummer van de vereniging. 
microfoon op podium (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP