Uittreksel uit het strafregister

Dit document vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. Er worden drie modellen afgeleverd afhankelijk van de activiteit.

Uittreksel uit het strafregister - model 1 (artikel 595 wetboek strafvordering)

Dit uittreksel wordt afgeleverd voor het gewone gebruik, dus aan iedereen die niet in aanmerking komt voor de volgende modellen.

Uittreksel uit het strafregister – Model 1 (artikel 596, alinea 1 wetboek strafvordering)

Dit uittreksel wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitvoeringvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld (o.a. wapenvergunning).

Uittreksel uit het strafregister – Model 2 (artikel 596, alinea 2 wetboek strafvordering)

Dit uittreksel wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit uitoefent die onder de opvoeding, de psycho-medische en -sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen valt.

Opgelet!

Het uittreksel uit het strafregister moet je persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerzaken.

ringmap met dossiers (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP