Milieubarometer

De gemeente Alken houdt sinds 2004 een ‘milieubarometer’ bij ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid.
Het is een instrument dat bestaat uit een 20-tal indicatoren. Op deze manier wordt de huidige milieutoestand in de gemeente in beeld gebracht en kan het gevoerde milieubeleid worden bijgestuurd.
Indicatoren zijn parameters die gaan over verschillende milieuthema’s zoals water, energie en natuur.

Deze parameters worden jaarlijks bijgehouden om het duurzaam gemeentelijk beleid op te volgen, waar te nemen of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben en om indien nodig bij te sturen.

Vanaf nu kan je de resultaten van de milieubarometer raadplegen op de gemeentelijke website.

Volgende indicatoren zijn al raadpleegbaar

 • Totaal aanbod huishoudelijk afval in kg/inwoner.
 • Totaal niet-selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.
 • Totaal selectief ingezamelde afvalfracties in kg/inwoner.
 • Hoeveelheid in hergebruik gebrachte goederen/inwoner, door Vlarea erkende kringloopcentra.
 • Aantal verkochte compostvaten, compostbakken en wormenbakken.
 • Aantal gft-stickers.
 • Percentage gezinnen met anti-reclamedrukwerksticker.
 • Zuiveringsgraad huishoudelijk afvalwater.
 • Kwaliteit van het oppervlaktewater: BBI.
 • Aantal uitgekeerde subsidies voor het plaatsen van een regenwaterput.
 • Aantal geplaatste regenwaterputten + omvang, zoals opgelegd in de bouwvergunning.
 • Aantal uitgekeerde subsidies voor het plaatsen van een gescheiden afwatering.
 • Leidingwaterverbruik per aangesloten inwoner.
 • Oppervlakte aangekochte gronden in de beekvalleien door de gemeente.
 • Oppervlakte natuurbeheerde terreinen, aangekocht met gemeentelijke subsidie.
 • Aantal klachten geluidshinder.
 • Aantal en oppervlakte van gekende verontreinigde gronden.
 • Energieverbruik door openbare verlichting.
 • Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner.
 • Aantal en aandeel scholen die deelnemen aan MOS-projecten.
logo milieubarometer (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP