Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling heeft 3 uitgangspunten

 • De aarde is rond. 
  Dat betekent dat onze planeet grenzen heeft en niet kan groeien.
  Haar draagkracht, haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt.
 • De mens heeft limieten.
  Teveel sociale druk, stress, vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond.
 • De economie staat in functie van de samenleving en niet andersom.

Duurzame Ontwikkeling vraagt om een overgang, een verandering waarin oude, niet duurzame patronen worden vervangen door duurzame. Met de blik op lange termijn gericht  en met oog voor de limieten van de aarde, sociale rechtvaardigheid en rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de bevolking.

Noodzaak van een duurzaamheidstransitie

Waarom is een dergelijke verandering nodig? De mensen leggen steeds meer beslag op de aarde.
Om te leven en te consumeren zoals wij Belgen, zou de mensheid drie planeten nodig hebben. En die zijn er niet. Daardoor verbruikt en vervuilt de mens meer dan de aarde aankan. En stilaan beginnen de mensen dat te voelen.
Door de uitstoot van de broeikasgassen stijgen de temperaturen wereldwijd en nemen extreme weersomstandigheden toe. Wie hoopt dat de klimaatsverandering in België voor een Middellands zeeklimaat zal zorgen, komt bedrogen uit. Wetenschappelijke gegevens leren ons dat de laatste decennia de gemiddelde temperatuur in België niet alleen is gestegen, maar ook dat het meer regent. België wordt dus warmer en natter.
Volgens de huidige berekeningen zal de klimaatsverandering wereldwijd 4 miljard mensen treffen ofwel 60% van de wereldbevolking. Nog schrijnender is dat de landen in het Zuiden het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde, maar wel het zwaarst getroffen worden door de gevolgen. Binnen deze landen maar ook bij ons, zijn de armste bevolkingsgroepen het meest kwetsbaar.

Behalve de opwarming van de aarde worden natuurlijke hulpbronnen ook schaarser. Wist je dat de Spaanse stad Barcelona nu al extra drinkwater met schepen aanvoert? Of brandstof: de prijzen die je vandaag aan de pomp betaalt, zijn een voorbode van een stijgend tekort. Steeds meer mensen, ook in België komen in financiële problemen en kunnen hun brandstoffactuur niet meer betalen. En zo lijken milieuproblemen de kloof tussen arm en rijk, hier en in het Zuiden, te versterken.

De mensen kunnen er zelf voor zorgen dat de gevolgen van klimaatsverandering beheersbaar zijn. Er zijn duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Pas je consumptie aan en kies vandaag nog voor een duurzame toekomst.
Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van de planeet en voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdommen tussen mensen hier en ginder, nu en later.

Wat kan je zelf doen?

In de eerste plaats is duurzame ontwikkeling de verantwoordelijkheid van iedereen. 
De mens moet minder broeikasgassen produceren en zijn ecologische voetafdruk (onze belasting op de aarde) verminderen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Ga thuis op een efficiënte manier met energie en water om.
 • Doe de nodige investeringen om jouw huis goed te isoleren en om gebruik te maken van zonne-energie.
 • Let op je voeding: eet lokale, seizoensgebonden groenten en eet minder vlees (de landbouworganisatie van de VN, (FAO) berekende dat de veeteelt verantwoordelijk is voor maar liefst 18% van de totale broeikasgasuitstoot, een groter aandeel dan de transportsector).
 • Laat je auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, of neem de bus of de trein.

Bereken zelf je ecologische voetafdruk, zo kom je te weten hoeveel je gemiddeld consumeert. Je krijgt bovendien heel wat tips over hoe je jouw ecologische voetafdruk kunt verkleinen.

Maar duurzame ontwikkeling kan pas een succesverhaal worden als iedereen er zijn schouders onder zet.

dor en groen landschap (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP