Geologische fietsroute Herk & Mombeek

Herk & Mombeek is een geologische fietsroute met aandacht voor natuur, landschap en cultuur.

De geologische werkgroep van LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) heeft een fietsroute Herk & Mombeek ontwikkeld.
Deze geologische fietsroute, vergezeld van een paar wandeltrajecten, heeft als thema het element 'water', dat in vochtig Haspengouw rijkelijk voorkomt en het karakteristieke, golvende landschap met zijn talrijke beekdalen heeft geboetseerd.

De ontdekkingstocht verloopt via twee lussen van telkens ruim 20 km. Een westelijke en een oostelijke, die beide vertrekken vanuit het centrum van Alken (fietskiosk, Laagdorp).

De westelijke lus

De westelijke lus neemt u onder meer mee naar de nok van Hasselt en het kasteel van Wideux in St.-Lambrechts-Herk, de kerk van Stevoort en de vallei van de Herk met zijn watermolens. U verneemt waarom de ondergrond hier vochtig is en waarom de beekdalen vrij regelmatig overstromen. De ijstijden spelen een grote rol in dit verhaal: fossiele mammoetbeenderen, gevonden nabij de Alkense brouwerij, getuigen van die barre tijden. De brouwerij heeft zich hier gevestigd, juist omwille van het water. Deze westelijke lus eindigt met een bezoek aan de Alkense St.-Aldegondiskerk.

De oostelijke lus

De oostelijke lus heeft aandacht voor de vakwerkhuizen en toont u sporen van oude klei- en zandputten in het landschap. De geologische opbouw van de ondergrond maakt duidelijk waarom er zoveel bronnetjes en kwel in dit gebied voorkomen. U fietst langs het kasteel van Printhagen, tussen de boomgaarden, naar de kerk van Kortessem. De gebruikte natuursteen in deze kerk getuigt van recyclage van Romeins bouwmateriaal.

De natuurgebieden Nietelbroeken (grenszone Diepenbeek/Kortessem) en de Mombeekvallei (grenszone Hasselt/Alken), beide aan de Mombeek, dompelen u onder in schitterende halfnatuurlijke landschappen. Hun kenmerkende flora wordt verklaard door de aanwezige bodem en ondergrond. Veel van deze informatie werd verkregen dankzij tijdelijke kijkvensters (bouwputten) of via ondiepe handboringen, uitgevoerd door de 'harde kern' van de werkgroep Geologie van LIKONA.

Prijs van de fietskaart

€ 10, verkrijgbaar bij de dienst vrije tijd.

(Laatste update: 15/04/2021)
Cover fietskaart Herk & Mombeek (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP