Frank Vroonen

Frank Vroonen (grote weergave)

Bevoegdheden

  • Vierde schepen

    Omgevingsvergunning, ruimtelijke planning (RUP), patrimonium (opvolging nieuwbouw WZC, dienstencentrum,..), woonloket, milieu, duurzaamheid & klimaat, landbouw, verkeer & mobiliteit, burgerparticipatie.

  • Lid van het vast bureau

  • OCMW-raadslid

  • Gemeenteraadslid

Praktisch

Frank Vroonen - Groen

Website Groen-nationaal
Website Groen-Alken

GSM 0472 17 00 44
Tel. 011 59 99 59
E-mail Visitekaartje
LCP