Gisèle Croes

Bevoegdheden

  • Financieel directeur - lid managementteam

    De financieel directeur staat, onder de functionele leiding van de algemeen directeur, in voor het voeren van de gemeenteboekhouding en het opstellen van de inventaris, de financiële analyse en financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer. In overleg met het gemeentelijk managementteam staat zij in voor het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota’s van het meerjarenplan en van het jaarlijks budget.

    De financieel directeur staat in volle eigen verantwoordelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact, en voor het debiteurenbeheer met de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

     

     

Praktisch

Gisèle Croes

Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel. 011 59 99 59
Fax 011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP