Pensioenaanvraag

Op de wettelijke pensioenleeftijd

Wens je jouw pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd dan moet je geen aanvraag indienen. De FPD (Federale pensioendienst) of de RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen) doen al het nodige om jouw pensioen tijdig in orde te brengen. Mogelijk krijg je van de FPD formulieren, waarop bijkomende inlichtingen gevraagd worden.
Voor hulp bij het invullen hiervan kun je terecht bij de dienst pensioenen bij het OCMW.

Vóór de wettelijke pensioenleeftijd

Wens je jouw pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd (ten vroegste vanaf 60 jaar en met tenminste een loopbaan van 44 jaar), dan moet je zelf een aanvraag indienen. Dit kan ten vroegste één jaar vóór de gekozen ingangsdatum van jouw pensioen. Hiervoor kun je eveneens terecht bij de dienst pensioenen bij het OCMW.

Welke documenten moet je meebrengen bij jouw pensioenaanvraag?

  • Identiteitskaart + pincode.
  • Eventuele briefwisseling van de Federale Pensioendienst.

Enkel op afspraak

T 011 59 06 70.

Thuisdiensten, Boskoopweg 3 , Alken-Centrum.