De kerk in Terkoest 2.0

Wat zijn de nieuwe plannen voor de kerk in Terkoest?

Participatieve gemeenteraad

De participatiemarkt over de nevenbestemming van de kerk in Terkoest, die plaatsvond op zaterdag 29 augustus, kaderde in een project van de Vlaamse overheid over participatieve gemeenteraden. Aan de markt ging een intensief voorbereidend traject vooraf onder de deskundige begeleiding van extern adviesbureau Levuur. Tijdens de voorbereidingen voor de participatiemarkt werkte het gemeentebestuur ook samen met de kerkraad en de werkgroep kerken.

Van participatieavond naar participatiemarkt 

Oorspronkelijk mondde het voorbereidende traject uit in een participatieavond die gepland stond op 17 maart 2020. Ondertussen weten we dat corona hier anders over besliste. Eigenlijk mogen we zeggen dat dankzij corona een 'klassieke' participatieavond werd omgevormd tot een participatiemarkt met een bezoek aan de kerk in Terkoest. De diverse standen en de rondleiding in de kerk zorgden duidelijk voor veel inspiratie en leverden maar liefst 71 ideeën voor de nevenbestemming van de kerk op. Met een opkomst van meer dan 50 deelnemers, volledig coronaproof georganiseerd, spreken we dan ook van een prachtig resultaat met veel diverse voorstellen.

Benieuwd naar de ingediende voorstellen? Een volledig overzicht kan je terugvinden bij de downloads onderaan.

Online workshop op 9 september 2020

Aansluitend op de participatiemarkt werden de deelnemers uitgenodigd voor een online workshop die doorging op woensdagavond 9 september. Het doel van de workshop was om de 71 voorstellen te herleiden naar een vijftal kernideeën. Belangrijk hierbij was dat de nevenbestemming in combinatie met de liturgische dienst kan worden uitgerold en dat de investeringen die nu gedaan worden ook later nuttig zijn.

De volgende drie voorstellen scoorden het hoogst:

  • Flexibele culturele ruimte voor concerten, repetities, voordrachten en tentoonstellingen.
  • Multifunctionele ruimte voor culturele activiteiten, ontmoetingscafé of fietsbib.
  • Centraal gelegen ontmoetingsplaats zoals een pop-up bar of koffiebar.

Het volledige verslag van de online workshop kan je terugvinden in het document 'Verwerking voorstellen nevenbestemming kerk Terkoest Verslag workshop' onderaan bij de downloads.

Wat zijn de volgende stappen nu?

Het gemeentebestuur stelde een bureau aan om een haalbaarheidsstudie uit te voeren op basis van de ingediende voorstellen na de participatiemarkt en de conclusies van de online workshop.

Zodra er meer informatie bekend is over de resultaten van deze haalbaarheidsstudie berichten we hierover op www.alken.be/participatie