Gemeentelijke stedenbouwkundige parkeerverordening

De gemeenteraad van Alken heeft in vergadering van 24 november 2022 de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige parkeerverordening definitief vastgesteld. Dit besluit van 24 november 2022, heeft uitwerking 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het besluit werd op 17 januari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad en is bijgevolg van kracht.