Overlevingspensioen & overgangsuitkering

Een huwelijkspartner verliezen is zwaar. Naast de emotionele last van deze gebeurtenis, komt er ook heel wat administratieve en financiële last bij kijken. Als weduwe of weduwnaar kan je recht hebben op een overlevingspensioen of overgangsuitkering.

Op www.wezijnervoorjou.be vind je alle praktische informatie terug.

Jonger dan 48,5 jaar? Dan krijgen weduwen en weduwnaars een overgangsuitkering.

  • De overgangsuitkering geeft hen minimaal 15 maanden lang een financiële tegemoetkoming na het overlijden van hun huwelijkspartner.
  • Ze mogen de overgangsuitkering onbeperkt combineren met andere inkomsten.
  • Ze moeten hun aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen om de uitkering voor de volledige duur te ontvangen.

48,5 jaar of ouder? Dan krijgen weduwen en weduwnaars een overlevingspensioen.

  • Ze mogen het overlevingspensioen beperkt combineren met andere inkomsten.
  • Als hun overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was, moeten ze geen aanvraag doen. In alle andere gevallen wel.